Słowa kluczowe: budowa, formalności , inwestor, projekt domu,

DrukujUmowy i formalności


FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DOMU

Nie ma się co łudzić. Każdy, kto nosi się z zamiarem budowy domu, musi się uporać z załatwianiem formalności i bieganiem po urzędach. Mimo, iż jest to zadanie niezbyt przyjemne, nie musimy mieć z tego powodu bólu głowy. W niniejszym artykule zaprezentujemy jak zabrać się za przygotowania do realizacji wymarzonego domu.

 


OD CZEGO ZACZĄĆ?

Punk pierwszy, a zarazem najważniejszy. Nie dajmy się zwariować. Po drugie, musimy zadbać o pozwolenie na budowę. Bez względu czy posiadamy działkę, czy dopiero zamierzamy ją kupić, pierwszym miejscem, do którego należy się udać jest Wydział Architektury Urzędu Gminy (miasta). Dowiemy się tam czy działka leży na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jest objęta, wtedy mamy pierwszy problem z głowy. Natomiast, gdy takiego planu nie posiada, musimy wystąpić do urzędu gminy o wydanie tzw. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Na tym etapie załatwiania spraw warto dowiedzieć się czy działka, którą jesteśmy zainteresowani, w ewidencji gruntów widnieje jako działka rolna. Jeżeli tak, wówczas konieczne będzie uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Wniosek składa się w Starostwie w Wydziale Gospodarki Gruntami.


Następnym istotnym dokumentem jest posiadanie mapy geodezyjnej do celów projektowych, którą zamawia się w Starostwie w Wydziale Geodezji albo w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pamiętajmy, że musi być ona zaktualizowana przez geodetę.

 


PROJEKT DOMU

Gdy weszliśmy w posiadanie tych kilku dokumentów, nadszedł czas na wybór projektu domu. Pomimo, że sprawa ta należeć będzie do przyjemniejszych, nie możemy się zbytnio rozluźnić. Pamiętajmy, że odpowiedni projekt domu to ważny element, w końcu w domu, który powstanie będziemy mieszkać przez wiele lat. Projekt budowlany, co jest oczywiste, musi być wykonany przez osobę uprawnioną do tych celów, czyli architekta. W tym celu powinniśmy zgłosić się do biura projektowego.

 


UZGODNIENIA PROJEKTU

Kolejny etap naszych działań musi być uzgodniony z różnymi instytucjami, w zależności od rodzaju inwestycji. Dla przeciętnego człowieka, który chce wybudować dom dla siebie i rodziny istotny będzie kontakt z Zakładem Uzgodnień Dokumentacji oraz ze specjalistą ds. przeciwpożarowych. Do zadań zakładu należy weryfikacja lokalizacji obiektu i projektowanej trasy przebiegu.

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Gdy doszliśmy do etapu ubiegania się pozwolenia na budowę, musimy złożyć odpowiedni do tego celu wniosek - z prośbą o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz wydanie pozwolenia na budowę. Należy do niego dołączyć:
. projekt budowlany,
. oświadczenie o prawie do dyspozycji nieruchomością na cele budowlane,
. inne opinie i uzgodnienia wynikające z projektu budowlanego (zwykle są to uzgodnienia dotyczące przyłączeń mediów),
. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Po jego uzyskaniu (do około 2 miesięcy) należy zatrudnić osobę, która będzie koordynować przebiegiem budowy, czyli kierownika budowy. Wówczas należy poinformować inspektorat nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia budowy. W jednostce tej odbiera się również dziennik budowy, za którego prowadzenie odpowiedzialny jest kierownik budowy. Po złożeniu wniosku i odczekaniu okresu 7 dni możemy rozpocząć budowę.

 


ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Formalności nie kończą się z chwilą, gdy dom już powstał. Zakończenie robót budowlanych również należy zgłosić w inspektoracie nadzoru budowlanego. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności budowy z projektem i pozwoleniem oraz o uporządkowaniu terenu, dziennik budowy, wykonaną przez geodetę inwentaryzację powykonawczą oraz protokoły odbiorów instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej (wydają je przedstawiciele lokalnych zakładów) i przewodów kominowych (kominiarz).


Jeżeli po upływie 21 dni inspektorat nie wniesie sprzeciwu do otrzymanego zgłoszenia, uprawomocni się pozwolenie na użytkowanie budynku. Potem pozostaną nam tylko ( a może aż) kwestie "kosmetyczne", czyli wykańczanie domu.


Jak widać, diabeł nie taki straszny, jak go malują. Wystarczy odpowiednie rozplanowanie załatwianych przez nas spraw, aby na końcu móc cieszyć się własnym domem.

 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj