Słowa kluczowe: budowa domu, dom, kredyt hipoteczny, mieszkanie, projekt domu, wniosek kredytowy, zakup mieszkania,

DrukujKredyty i pożyczki


KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU


Chcesz zaciągnąć kredyt hipoteczny, aby kupić dom czy działkę?
Nie wiesz co masz zrobić?
Obawiasz się, że pogubisz się we wszystkich formalnościach?
Nie wiesz na co zwrócić uwagę przy wyborze najlepszego banku?
DOSKONALE TRAFIŁEŚ!
Tutaj krok po kroku poprowadzimy Cię przez cały proces ubiegania się o kredyt hipoteczny.

KROK 1 – wybór oferty
Jest to chyba jeden z najtrudniejszych kroków. Na polskim rynku na większą skalę kredyty hipoteczne oferuje ponad 200 banków, a w każdej ofercie występuje kilka wariantów, co nie ułatwia nam wyboru. Na co zwrócić uwagę wybierając ofertę najlepszą dla nas?
Przede wszystkim powinieneś zdecydować o podstawowych warunkach kredytu, takich jak waluta kredytu, okres spłaty, rodzaj rat itp. Mając już określone te parametry, warto poświęcić trochę czasu na porównanie ofert różnych banków. Aby podjąć optymalną decyzję zwróć uwagę na takie elementy jak: oprocentowanie, koszty przyznania kredytu (m.in. prowizja), miesięczny koszt obsługi kredytu, inne koszty, które mogą wyniknąć w przyszłości związane z obsługą kredytu (przewalutowanie, wcześniejsza spłata), cesja z polis ubezpieczeniowych itd. Ważny jest również sam bank, sprawdź czy jakość obsługi klienta oraz lokalizacja Ci odpowiadają.

KROK 2 – złożenie wniosku w banku
Kolejnym krokiem, po decyzji dotyczącej wyboru banku, jest złożenie wniosku. Etap ten może wydać się uciążliwy i czasochłonny, ale skrupulatne i kompletne zebranie potrzebnych dokumentów może skrócić czas podjęcia decyzji kredytowej i podpisania umowy, a co za tym idzie również czas wypłacenia kredytu.

Do wniosku kredytowego musimy dołączyć szereg dokumentów dotyczących zarówno celu kredytowania, zabezpieczenia kredytu jak również osób przystępujących do kredytu.
Oprócz dokumentów potwierdzających tożsamość, wyciągów z rachunków czy książeczki wojskowej, musimy zgromadzić różne dokumenty, w zależności od celu na jaki zamierzamy przeznaczyć kredyt hipoteczny i źródła naszych dochodów. I tak:

Przy budowie domu potrzebne są:

 • pozwolenie na budowę,
 • projekt architektoniczny,
 • opis planowanych prac budowlanych,
 • potwierdzenie nabycia nieruchomości,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów .


Przy kupnie domu lub mieszkania potrzebne są:

 • umowa przedwstępna sprzedaży lub w przypadku spółdzielni umowa przekazania praw,
 • akt notarialny potwierdzający nabycie prawa do lokalu,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • jeśli kupujemy nowe mieszkanie od developera musimy dostarczyć dokumenty potwierdzające budowę.


Przy zakupie działki budowlanej potrzebne są:

 • dokument potwierdzający nabycie działki przez obecnego właściciela,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • umowa przedwstępna sprzedaży,
 • jeśli z księgi wieczystej wynika, ze grunt nie ma przeznaczenia budowlanego, to należy dodatkowo dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z urzędu gminy.


W każdym banku trzeba przedstawić zaświadczenie o zarobkach:
1. jeśli pracujesz na etacie, to wystarczy zaświadczenie o 6 miesięcznym stażu pracy,
2. jeśli pracujesz na umowę-zlecenie, to musisz dostarczyć kopie umowy, rachunki z ostatnich 12 miesięcy i deklarację PIT,
3. osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dostarczyć najwięcej dokumentów:

 • decyzję o nadaniu numerów REGON, NIP,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami,
 • ostatni PIT roczny,
 • PIT5 / PIT5L za ostatni rozliczony miesiąc.


Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami należy oczekiwać na decyzję kredytową. Oprócz proponowanych przez bank parametrów cenowych (m.in. oprocentowanie, prowizja) zawiera ona warunki podpisania umowy kredytowej, wypłaty kredytu, ale również warunki do spełnienia po wypłacie. Przed podpisaniem umowy jest jeszcze możliwość negocjowania proponowanych przez bank warunków, szczególnie jeżeli odbiegają one od wcześniej ustalonych lub jeśli zostały dostarczone nowe dokumenty, których treść odbiega od danych zawartych we wniosku kredytowym.

KROK 3 – podpisanie umowy
Po określeniu wszystkich warunków bank może podpisać z Tobą umowę kredytową. Najlepiej zapoznaj się wcześniej uważnie z jej projektem (bank na prośbę powinien dostarczyć zainteresowanemu taki projekt) tak, by mieć czas na spokojną analizę jego treści i przeczytanie wszystkich przysłowiowych „małych druczków”. Jeśli znalazłeś jakieś niezrozumiałe zapisy, poproś o ich wytłumaczenie. Sprawdź też czy nie zawiera żadnych nieakceptowalnych warunków.
Pamiętaj, że po podpisaniu umowy zarówno bank, jak i klient mogą odstąpić od umowy bez podania przyczyny oraz bez konsekwencji pieniężnych i prawnych. Samo podpisanie umowy nie jest równoznaczne z wypłatą kredytu, a uruchomienie kredytu jest możliwe dopiero po spełnieniu określonych w umowie warunków (np. w przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym uruchomienie następuje po podpisaniu aktu notarialnego, a w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym chodzi przede wszystkim o przedstawienie dokumentu tzw. cesji wkładu budowlanego).

KROK 4 – uruchomienie kredytu
Wypłacenie kredytu przez Bank następuje najczęściej w ciągu 5 dni od spełnienia warunków określonych w umowie. Rodzaj wymaganych do wypłaty dokumentów jest różny w zależności od specyfiki danego kredytu i indywidualnych wymogów banku. Po uruchomieniu kredytu w wielu przypadkach faktyczny wpis hipoteki (a nie samo złożenie wniosku o wpis) następuje dopiero w kilka lub kilkanaście tygodni po wypłacie pieniędzy. Do tego czasu wymagane jest tzw. ubezpieczenie przejściowe. Dlatego, aby bank odstąpił od wymogu opłacania przez Ciebie kolejnych składek, ważne jest sprawne dostarczenie odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku.

 

Komentarze (1)

super artykuł...

super artykuł...

Komentarz z dnia 7.12.2009 r. zamieszczony przez gks.

odpowiedz

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj