Jesteś w sekcji:   Strona główna  >  Poradniki  >  Poradnik prawny  >  Prawo budowlane

Prawo budowlane

BIAŁY CERTYFIKAT - ENERGETYKA ZGODNA Z PRAWEM

BIAŁY CERTYFIKAT - ENERGETYKA ZGODNA Z PRAWEM

Obowiązująca od sierpnia br. ustawa o efektywności energetycznej wciąż nie jest do końca jasna. Jej celem jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności ene... BIAŁY CERTYFIKAT - ENERGETYKA ZGODNA Z PRAWEM

Prawo budowlane - przepisy ogólne

Prawo budowlane - przepisy ogólne

USTAWA   z dnia 7 lipca 1994 r. ... Prawo budowlane - przepisy ogólne

Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Art. 12. 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związan... Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Prawo budowlane -  prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Prawo budowlane - prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, ... Prawo budowlane -  prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Prawo budowlane - postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Prawo budowlane - postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na p... Prawo budowlane - postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Prawo budowlane - budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

Prawo budowlane - budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych Art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac ... Prawo budowlane - budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

Prawo budowlane - utrzymanie obiektów budowlanych

Prawo budowlane - utrzymanie obiektów budowlanych

Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych Art. 61. (60) Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiąza... Prawo budowlane - utrzymanie obiektów budowlanych

Prawo budowlane -  katastrofa budowlana

Prawo budowlane - katastrofa budowlana

Rozdział 7. Katastrofa budowlana Art. 73. 1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlaneg... Prawo budowlane -  katastrofa budowlana

Prawo budowlane - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego Art. 80. 1. Zadania administracji architekt... Prawo budowlane - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Prawo budowlane - przepisy karne

Prawo budowlane - przepisy karne

Rozdział 9. Przepisy karne Art. 90. Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. ... Prawo budowlane - przepisy karne

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj