Słowa kluczowe: deweloper, mieszkanie, umowa,

DrukujUmowy i formalności


UMOWA Z DEWELOPEREM

Deweloper jest inwestorem (osobą fizyczną lub prawną), który inwestuje w budowę domów, obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych, a następnie je sprzedaje lub wynajmuje. Może też być osobą pośredniczącą pomiędzy grupą inwestycyjną a klientami.

 

Dewelopera, u którego chcemy kupić mieszkanie należy koniecznie dokładnie sprawdzić. Najlepiej w Polskim Związku Firm Deweloperskich czy Krajowym Rejestrze Sądowym.
Niestety na rynku prosperuje wielu oszustów deweloperskich. Trzeba sprawdzać każdy szczegół: czy firma nie jest w stanie likwidacji, czy ma pozwolenie na budowę, a nawet czy naszego mieszkania nie sprzedano wcześniej komuś innemu.

 

Należy dopilnować poprawności UMOWY - powinny się w niej znaleźć wszystkie, najdrobniejsze elementy, których brak może zostać wykorzystany przeciwko nam.

 

UMOWA PRZEDWSTĘPNA - zawierana jest w formie aktu notarialnego - jest potwierdzeniem kwoty i terminu realizacji transakcji (dokładny termin zakończenia budowy, ewentualne sytuacje, w których termin może się przesunąć, dokładna data przeniesienia własności). Bardzo ważne, aby znalazł się w niej punkt o zobowiązaniu dewelopera do przeniesienia własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń. Warto nalegać na zapis mówiący o tym, że opłaty administracyjne będziemy ponosić dopiero od momentu podpisania protokołu odbioru - czyli momentu, w którym będziemy pewni, że mieszkanie spełnia nasze oczekiwania.

 

UMOWA PRZYRZECZONA - umowa właściwa
Powinna zawierać:

  • Oświadczenie dewelopera - o tym, że jest właścicielem gruntu i że ma pozwolenie na budowę oraz dokładna lokalizacja budynku (adres lub numer księgi wieczystej działki), usytuowanie mieszkania, jego powierzchnia.
  • Terminy wpłat naszych transzy - warto zaznaczyć uzależnienie ich od weryfikacji prac.
  • Umowne kary za odstąpienie od umowy - deweloperzy często pobierają aż 5 % wartości mieszkania i jeszcze wymagają znalezienia innego nabywcy. Warto zwrócić uwagę jakie będzie ponosił deweloper za odstąpienie bądź niewywiązywanie się z umowy.
  • Data podpisania aktu notarialnego - im szybciej tym lepiej.
  • Data przekazania zarządu nad nieruchomością - im szybciej, tym lepiej.
  • Dokładny plan zagospodarowania terenu - dowiemy się z niego ile będzie zieleni, czy będzie piaskownica, itp.
  • Sprecyzowanie sposobu mierzenia powierzchni, polskie przepisy nie regulują tego sztywno. Są dwie normy: w PN-70/B-02365 lokal mierzy się w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin wykonywanych na miejscu, a w PN-ISO 9836-1997 w stanie całkowicie wykończonym. Różnice mogą sięgać kilku metrów.
  • Warto sprawdzić czy będziemy mogli wybrać dostawcę usług internetowych i telefonicznych (administrator może chcieć wybrać go odgórnie).

Gdyby mimo ostrożnego podejścia do kontaktu i umowy z deweloperem, okazało się, że mimo wszystko nas oszukał możemy go podać do sądu (art. 385 kodeksu cywilnego: "Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne)") lub złożyć skargę w Urzędzie Ochrony Konsumenta i Konkurencji.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj